Hoe werkt het?
Riskmanagement draagt ertoe bij dat de kans op een schade zo klein mogelijk is. Als een schade zich toch voordoet dat dan niet de bedrijfscontinuiteit wordt bedreigd. Daarnaast helpt Riskmanagement een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren. Dus verlaging van de bedrijfskosten en zo hoog mogelijke productiviteit.

De uiteindelijke uitkomst van deze RiskTool is een actielijst waarmee u inzicht krijgt wat er allemaal te ondernemen is om de kans op en de omvang van schade te voorkomen. Daarnaast ontwikkelt u ideeën om besparingen te realiseren. Denk aan verlaging van het ziekteverzuim en de verzekeringskosten, lagere preventiekosten, lagere debiteurenkosten.

Deze RiskTool zorgt ervoor dat u alle relevante informatie bij elkaar heeft om Riskmanagement te kunnen implementeren. Bij het gebruik adviseren wij als volgt te werk te gaan.

1e stap
Verzamel alle genoemde stukken. Vermeld de specifieke informatie die de RiskTool vraagt en upload de documenten. Gebruik waar mogelijk het PDF formaat, aangezien PDF bestanden over het algemeen gemakkelijk geüpload en bekeken kunnen worden. Voorzie het document van een geldigheidsdatum als dit van toepassing is. Is er geen geldigheidsdatum van toepassing? Klik dan op de link 'Ongeldige datum'.

2e stap
Beantwoord de vragen naar aanleiding van de gegevens die blijken uit de stukken die geüpload zijn. Als u achteraf van mening bent dat één of meerdere vragen niet juist zijn beantwoord gebruik dan de “reset- knop”.

3e stap
Open de actielijst en geef aan wat er gedaan is aan de geadviseerde acties. Als de actie is afgehandeld kan de actie afgevinkt worden. Hiermee wordt de actie definitief afgesloten.

De beveiliging van uw data binnen de RiskTool!
Van deze RiskTool mag natuurlijk optimale veiligheid verwacht worden. Daarom zijn er voor deze RiskTool de onderstaande keues gemaakt.

De applicatie
Iedere gebruiker krijgt een eigen inlog-account. Het inloggen gaat met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Houdt bij het wijzigen van uw wachtwoord de minimale eisen voor een sterk wachtwoord aan:

  • Ten minste 8 karakters
  • Een combinatie van hoofdletters en kleine letters
  • Geen gebruik van oude wachtwoorden
  • Geen gebruik van voor de hand liggende woorden of reeksen
  • Periodiek gewijzigd, bijvoorbeeld eens per 4 maanden

De hosting partner
Onze hosting servers bevinden zich in het GYRO Center te Amsterdam.

GYRO Center DC-1
Gyroscoopweg 148-152
1042 AZ Amsterdam
GYRO Center DC-2
Gyroscoopweg 134-140
1042 AZ Amsterdam

Het datacentrum van GYRO Center is beschermd tegen inbraak, brand en stroomuitval. Via een geavanceerd Building Management System (BMS) worden alle kritieke processen beheerd en bewaakt. Dit systeem levert meer dan voldoende veiligheid, zodat bijvoorbeeld ook grote ondernemingen in de luchtvaart, ICT, verzekeringen, financiën en media voor GYRO Center kiezen.GYRO Center ontwerpt en beheert de datacenters op basis van het principe N+1. Dit betekent dat alle kritieke processen en apparaten van een back-up zijn voorzien.
GYRO Center hanteert N+1 voor kritieke systemen, zoals:
  • Generatoren en Uninterruptible Power Supplies (UPS)
  • A&B elektrische schakelkasten
  • Koelingen en pompen
  • Luchtbehandelingsapparatuur
  • Branddetectie- en brandblussystemen

De beveiligde verbinding
Wij maken gebruik van eeen HTTPS/SSL (Secure Sockets Layer) verbinding. Dit betekent dat alle data tussen u en het datacenter gecodeerd (encrypt) wordt en niet leesbaar kan worden onderschept door een kwaadwillende.

IJsseldijk Riskmanagement BV